Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków – 21.06.2012 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków – 21.06.2012 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej” przeprowadzonego w dniu 21 czerwca 2012 r.Program Walnego Zgromadzenia Członków TMK:Zebranie odbyło się z następującym porządkiem obrad:1. Wybór przewodniczącego Walnego...