Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej

Prezes Zarządu

Anna Przondo-Mordarska

prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław
Tel.: (71) 71 784 12 82
anna.przondo-mordarska@umed.wroc.pl

Wiceprezes Zarządu

Marzenna Bartoszewicz

prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław 
Tel.: (71) 784 06 74
Fax: (71) 784 06 74 
marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Sekretarz

Beata Mączyńska

dr n. med. Beata Mączyńska
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław  
Tel.: (71) 784 05 13
Fax: (71) 784 06 74
beata.maczynska@umed.wroc.pl

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Irena Choroszy-Król
Zakład Nauk Podstawowych
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław
Tel.: (71) 784 13 12
irena.choroszy-krol@umed.wroc.pl

Członek Zarządu

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Beata Kowalska-Krochmal

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław
Tel.: (71) 784 05 11
Fax: (71) 784 06 77
beata.kowalska-krochmal@umed.wroc.pl