Rekomendacje

Zasady Diagnostyki Zakażeń Krwi – rekomandacje grupy ekspertów pod redakcją Marzenny Bartoszewicz

Wytyczne zapobiegania transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub oporności (BCA)

Zasady postepowania miejscowego i ogólnego w ranach/owrzodzeniach przewlekłych objętych procesem infekcji