Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków – 21.06.2012 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków – 21.06.2012 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej” przeprowadzonego w dniu 21 czerwca 2012 r.Program Walnego Zgromadzenia Członków TMK:Zebranie odbyło się z następującym porządkiem obrad:1. Wybór przewodniczącego Walnego...
Ogłoszenie o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków – 21.06.2012 r.

Ogłoszenie o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków – 21.06.2012 r.

Szanowni Państwo!                                                                                             Wrocław  16. 05. 2012 Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej działając na podstawie art. & 14 punkt 1 Statutu zwołuje na dzień 21 czerwca 2012 Walne...