Szanowni Państwo!

Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, działając na podstawie art. & 14 punt 1 Statusu informuje, że Walne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej zostaje zwołane na dzień 14.11.2019 na godzinę 19:30. Odbędzie się ono podczas tegorocznego Zjazdu „Biofilm w patogenezie zakażeń” w Kudowie-Zdrój.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 złotych i uzupełnianiu ewentualnych, zaległych wpłat. Dziękujemy wszystkim, którzy opłacają składki terminowo.

 

W imieniu Zarządu,
Prezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej,
prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska