Szanowni Państwo,

W imieniu Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Katedry Mikrobiologii UM we Wrocławiu mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VII Sympozjum Naukowe poświęcone zakażeniom związanym z wytwarzaniem biofilmu przez drobnoustroje. Zgodnie z tradycją sympozjum odbędzie się w malowniczym uzdrowisku Kudowa Zdrój, w Hotelu Verde Montana w dniach 16–18 października 2014 r.

Spotkanie skierowane jest głównie do lekarzy różnych specjalności, szczególnie dermatologów, chirurgów, anestezjologów, a także mikrobiologów i pielęgniarek epidemiologicznych, którzy w swojej codziennej praktyce spotykają się z problemem leczenia zakażeń związanych z tworzeniem biofilmu.

Wiodące tematy sympozjum:

  • Biofilm bakteryjny – co nowego?
  • Clostridium difficile – problem kliniczny i epidemiologiczny
  • Wielolekooporność – aktualny problem w zakażeniach szpitalnych
  • Zakażenia tkanek miękkich oraz skóry w dermatologii i onkologii
  • Antyseptyka i postępowanie ograniczające tworzenie biofilmu
  • Zakażenia związane z biofilmem w dermatologii
  • Wytyczne postępowania profilaktycznego i leczniczego w różnych zakażeniach

Mamy nadzieję, że tematyka wzbudzi Państwa zainteresowanie. Liczymy, że obrady staną się formą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy lekarzami różnych specjalności, mikrobiologami i pielęgniarkami epidemiologicznymi. Serdecznie zapraszamy, informując jednocześnie, że o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Za udział w sympozjum przewiduje się 12 punktów edukacyjnych. Zgłoszone prace i doniesienia zjazdowe będą publikowane w kwartalniku „Forum Zakażeń” www.forumzakazen.pl (Przewidujemy konkurs prac z nagrodami!).