Sprawozdanie z działalności

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej w roku 2015

 

Od początku działalności realizowaliśmy cele statutowe TMK, wśród których nadrzędnym jest popieranie i prowadzenie wszelkiej działalności związanej z integracją mikrobiologii jako nauki podstawowej z klinicznymi naukami medycznymi. W realizacji celów statutowych wykonano następujące działania:

1) organizacja konferencji i sympozjów naukowych:

¨      Współorganizacja 2 Konferencji Naukowo Szkoleniowych „Wyzwania XXI Wieku- Rana przewlekła, owrzodzenia żylne, zespół stopy cukrzycowej” – 13 czerwca 2015 w Katowicach, Hotel Silesian i 30 czerwca 2015 w Krakowie, Hotel Best Western Premier.

¨      Organizacja VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń pt. „Zakażenia związane z inwazyjnymi procedurami medycznymi-bezpieczeństwo i antybiotykoterapia 5-7 listopada 2015 w Kudowie Zdrój, Hotel Verde Montana.

¨      Współorganizacja Konferencji  Forum Ekspertów „Chrońmy antybiotyki” z Katedrą Mikrobiologii we współpracy z Ministerstwem Zdrowia – 17 listopad 2015, Wrocław, Katedra Mikrobiologii UM.

 

2)  organizacja kursów szkoleniowych i wykładów:

¨        Organizacja kursów i konferencji szkoleniowych dla lekarzy klinicystów, pielęgniarek
       epidemiologicznych i mikrobiologów z różnych szpitali i ośrodków medycznych:

 – 20.02.2015 – Kurs Doskonalący pt. „Metody oznaczania lekooporności bakterii w zawiesinach i
       biofilmach”, Wrocław Hotel Campanile

 –  16.03.2015 – Szkolenie pt. „ Nowe aspekty użycia aminoglikozydów we współczesnej terapii zakażeń”,
       Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wrocław

–  22.05.2015 – Konferencja Szkoleniowa pt. Zakażenia szpitalne”–Starobrawskie Centrum Medyczne, Kup

 

3)  współpraca z organizacjami pokrewnymi:  

–    Dolnośląska Izba Lekarska (wszystkie kursy mają punkty edukacyjne DIL)

–    Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych

–    Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

–    Polskie Towarzystwo Leczenia Ran  – współpraca  wydawnicza w „Forum Zakażeń”

–    Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej – współpraca wydawnicza w„Forum Zakażeń”

  –    Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej – współpraca wydawnicza w„Forum Zakażeń”

  –    Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych – współpraca wydawnicza w„Forum
        Zakażeń”

–    Uczestnictwo przedstawiciela TMK w Komisji Rekrutacyjnej ds. Specjalizacji z mikrobiologii
     klinicznej dla diagnostów i lekarzy

 

4)  programy naukowe i badawcze

¨      Program naukowo-badawczy –  projekt pt. „ Identyfikacja drobnoustrojów w próbkach zanieczyszczonej produktami naftowymi gleby i wody”  współpraca firma WIMTAL Sp. z o.o. i Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław – koordynator dr Beata Mączyńska

¨      Program naukowo-badawczy –  projekt pt.Ocena  cytotoksyczności preparatu torfowego in vitro względem  komórek skóry – fibroblastów i keratynocytów. Ocena cytotoksyczności preparatu torfowego względem  hepatocytów in vitro” – współpraca Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z o.o. – koordynator dr Adam Junka.

¨      Program naukowo-badawczy –  projekt pt. „Ocena  aktywności pro/antyzapalnych preparatu torfowego względem makrofagów in vitro. Ocena aktywności antyoksydacyjnej preparatu torfowego względem hepatocytów  in vitro.” – współpraca Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z o.o. – koordynator dr Adam Junka.

 

5)  współpraca wydawnicza

¨      Wydano 6 zeszytów czasopisma „Forum Zakażeń” (oficjalne pismo naukowe TMK)

¨      Czasopismo uzyskało ponadto zwiększenie punktów za rok 2015 (obecnie 5 punktów MNiSzW),  zapewniony jest dalej dostęp on line do wszystkich artykułów i cieszy się bardzo dobrą opinią czytelników. Zmieniona została też szata graficzna.

¨      W ubiegłym roku czasopismo objęło patronatem aż sześć Towarzystw o ogólnokrajowym zasięgu:

  1. Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
  2. Polskie Towarzystwem Medycyny Rodzinnej
  3. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
  4. Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej
  5. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
  6. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

 Jest to niewątpliwy sukces ze wydawniczy we współpracy z wydawnictwem Evereth, ze względu na  możliwe wydawanie wspólnych rekomendacji.

 

 Plany działalności statutowej na najbliższą przyszłość, których realizacja jest bardzo zaawansowana obejmują:

¨      Organizacja IX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń” pt. „Poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych
 w wykrywaniu i eradykacji biofilmu” przewidzianego na 17-19 listopada 2016 w Kudowie Zdrój, Hotel Verde Montana

¨      Dalsza organizacja konferencji i kursów dla mikrobiologów i lekarzy oraz kursów na zapotrzebowanie szpitali

¨      Okresowe zebrania informacyjno-szkoleniowe dla mikrobiologów z Dolnego Śląska      

 

w imieniu  Zarządu TMK

Prezes Prof. Anna Przondo-Mordarska