Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu naukowym pt.

„OCENA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIETRZA PRZED I W TRAKCIE DZIAŁANIA ELEKTRONICZNYCH NAWILŻACZY POWIETRZA
W WARUNKACH DOMOWYCH”

Celem badania jest OCENA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DROBNOUSTROJÓW obecnych w powietrzu, w pomieszczeniach, gdzie używane są elektroniczne nawilżacze powietrza.

Podejrzewa się, że nawilżacze powietrza mogą być źródłem znacznej emisji do powietrza MIKROORGANIZMÓW POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZYCH dla człowieka, których obecność może wiązać się z występowaniem u użytkowników nawilżaczy takich objawów jak: astmatyczny kaszel, stany podgorączkowe niewiadomego pochodzenia, złe samopoczucie i in. Udział w badaniu jest bezpłatny, wymaga jedynie zaangażowania i dostarczenia zebranych próbek w wyznaczonym przedziale czasowym. Dzięki uczestnictwu w badaniu otrzymają Państwo KOMPLET INFORMACJI o areozolu tworzonym przez używany nawilżacz powietrza, jak również spersonalizowaną instrukcję dotyczącą potencjalnych zagrożeń wynikających z obecności określonych bakterii i grzybów.

Dodatkowo doradzimy w jaki sposób najlepiej używać nawilżacza, aby był on bezpieczny.

Wykonane w ramach projektu badania pozwolą m.in.

  • Dokładnie ocenić obecność drobnoustrojów w powietrzu przed działaniem nawilżacza powietrza oraz w trakcie jego użytkowania
  • Skontrolujemy również występowanie mikroogranizmów w wodzie używanej w nawilżaczu
  • Wyniki badań otrzymają Państwo już po około dwóch tygodniach od dostarczenia materiału. Zostaną one przekazane w formie elektronicznej lub wręczone bezpośrednio uczestnikowi projektu

Badania wykonujemy z użyciem najnowszych technik służących identyfikacji drobnoustrojów.

Warunki uczestnictwa:

  • Posiadanie nawilżacza powietrza
  • Możliwość dostarczenia pobranego materiału do 24 godzin

Badanie zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowany personel wraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologii Farmaceutycznej. Wykonane zostanie w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która dysponuje m.in. pracownią bakteriologiczną i mykologiczną, a w niej wyposażeniem pozwalającym na przeprowadzenie badań.

SPEŁNIASZ KRYTERIA I JESTEŚ ZAINTERESOWANA/NY?

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Kontakt mailowy: elzbieta.piatkowska@umw.edu.pl

Punkt odbioru i zwrotu zestawów do pobierania prób (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu):

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UMW

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Farmaceutycznej

Ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, tel. 71 784 06 75

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ WROCŁAW (WROCŁAWSKIE CENTRUM AKADEMICKIE)

Z FUNDUSZU AKTYWNOŚCI STUDENCKIEJ (FAST)

Szczegółowe informacje na plakacie