„Forum Zakażeń” w nowej ocenie MNiSzW

Szanowni Państwo,

Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

big

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że czasopismo „Forum Zakażeń”, w obecnej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku uzyskało 5  punktów, co daje ocenę o 1 punkt wyższą w stosunku do poprzedniej.

To zachęca do determinacji  w działaniu na rzecz dalszego rozwoju naukowego pisma.

W tym miejscu chcielibyśmy gorąco podziękować wspaniałej Redakcji za ciężki wkład pracy w kreację doboru treści naukowych, wszystkim Autorom za ich dotychczasową współpracę i za zaufanie, którym obdarzyli nasz periodyk. Bez Państwa i Państwa wartościowej wiedzy merytorycznej , ciekawych naukowych prac  nie byłoby tego sukcesu.

 Tym samym z ogromną satysfakcją spieszymy również poinformować, że  wszyscy Autorzy, którzy opublikowali swoje prace na naszych łamach w 2015 roku uzyskali tym samym 5 punktów ministerialnych za publikację i tym samym wzbogacili swój dorobek naukowy.

 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą dobrą współpracę

Z wyrazami szacunku,

Wydawca