Zostań członkiem

Warunkiem przynależności do TMK jest wypełnienie i odesłanie deklaracji członkowskiej, przesłanie kserokopii dowodu osobistego oraz wniesienie opłaty 50 zł rocznie na cele statutowe TMK.  

Konto Bank PKO SA Nr rachunku: 67 1240 6768 1111 0000 5666 7060

  Imię i nazwisko*

  Data i miejsce urodzenia*

  Obywatelstwo*

  Miejsce zamieszkania*

  Województwo*

  Miejsce pracy (z adresem)*

  Wykształcenie (kierunek, specjalizacja)*

  Wykonywany zawód*

  Stanowisko*

  Numer telefonu kontaktowego*

  Adres email*

  Dowód osobisty*

  nr:

  seria:

  wydany przez:

  Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania TMK. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania i aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.