Zostań członkiem

Warunkiem przynależności do TMK jest wypełnienie i odesłanie deklaracji członkowskiej, przesłanie kserokopii dowodu osobistego oraz wniesienie opłaty 50 zł rocznie na cele statutowe TMK.

Imię i nazwisko*

Data i miejsce urodzenia*

Obywatelstwo*

Miejsce zamieszkania*

Województwo*

Miejsce pracy (z adresem)*

Wykształcenie (kierunek, specjalizacja)*

Wykonywany zawód*

Stanowisko*

Numer telefonu kontaktowego*

Adres email*

Dowód osobisty*

nr:

seria:

wydany przez:

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania TMK. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania i aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.