4-6 kwietnia 2019 roku odbędzie się I Forum Zakażeń, interdyscyplinarna konferencja organizowana przez Evereth Publishing, wydawcę „Forum Zakażeń”. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest ekspert w dziedzinie mikrobiologii, dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw – wiceprezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej. TMK jest patronem honorowym tego wydarzenia.

Konferencja Forum Zakażeń odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2019 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka, w oddalonej o 40 km od Warszawy Jachrance. Wydarzenie to będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z problematyką zakażeń przez specjalistów różnych dziedzin.

– Zakażenia dotyczą nas wszystkich, dlatego chcemy by było to wydarzenie interdyscyplinarne, gdzie eksperci różnych specjalności wezmą udział w ogólnopolskiej dyskusji – mówi dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz (prof. nadzw.), Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji.

Wybitni specjaliści gwarantem wysokiego poziomu wydarzenia

I Forum Zakażeń to doskonała okazja, aby spotkać się z wybitnymi specjalistami z zakresu zakażeń oraz nawiązać kontakty mogące zaowocować ciekawymi projektami. Wydarzenie zyskało patronat honorowy:

 • Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej
 • Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej
 • Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
 • Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • krajowego konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, prof. dr hab. n. med. Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat
 • Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
 • krajowego konsultanta w dziedzinie epidemiologii, dr n. med. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz
 • Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
 • Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
 • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
 • krajowego konsultanta w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, prof. dr hab. n. med. Macieja Szmitkowskiego.

W Komitecie Naukowym wydarzenia znajdują się wybitni specjaliści, m.in.:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
 • prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska
 • dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal
 • dr n. med. Beata Mączyńska
 • prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
 • dr hab. n. med. Anna Chrapusta
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda
 • dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
 • dr hab. n. med. Ernest Kuchar
 • dr n. med. Mirosława Malara
 • prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
 • dr hab. n. med. Leszek Szenborn
 • dr n. o zdr. Marta Wałaszek
 • dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach
 • dr hab. n. med. Marek Kucharzewski
 • dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 • mgr Dorota Kudzia-Karwowska
 • dr n. md. Aleksander Deptuła
 • dr n. med. Grzegorz Juszczyk
 • dr hab. n. med. Rafał Gierczyński
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
 • dr n. med. Beata Sulik-Tyszka
 • dr n. med. Adam Junka
 • dr n. med. Urszula Nawrot
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski
 • dr hab. n. med. Dorota Rożkiewicz
 • mgr Paweł Witt
 • mgr Anna Zdun
 • mgr Małgorzata Jadczak
 • dr n. med. Tomasz Ozorowski
 • prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
 • mgr Maria Budnik-Szymoniuk
 • dr n. med. Beata Sulik-Tyszka
 • dr n. med. Urszula Zielińska-Borkowska.  

Program konferencji obejmie kwestie profilaktyki i leczenia zakażeń w sposób interdyscyplinarny. Tematy będące trzonem konferencji oscylować będą wokół diagnostyki i leczenia zakażeń. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące problemu zakażeń szpitalnych – leczenia i profilaktyki oraz nowych zagrożeń szczepami wieloopornymi i higieny szpitalnej oraz rolą i zadaniami zespołów ds. zakażeń szpitalnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zakażeniu miejsca operowanego, postępowaniu z raną zakażoną i niezakażoną, a także zjawisku biofilmu. Poza tym na konferencji pojawią się kwestie antyseptyki, lawaseptyki i dezynfekcji, zakażeń związanych z cewnikiem oraz opieki nad pacjentem.

Więcej informacji na www.fz2019.pl