WHO przygotowało listę porad i ćwiczeń pomagających odzyskać sprawność fizyczną, intelektualną oraz głosową. Ćwiczenia skierowane sa głównie do pacjentów i ich bliskich, które doświadczyły pogorszenia stanu zdrowia i były hospitalizowane z powodu COVID-19.  

 

W ulotce znajdziemy następujące zagadnienie:

  • Postępowanie w przypadku duszności 
  • Ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala 
  • Postępowanie w razie problemów z głosem
  • Porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania
  • Postępowanie w razie problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem
  • Radzenie sobie z codziennymi aktywnościami
  • Radzenie sobie ze stresem oraz wahaniami nastroju
  • Kiedy należy skontaktować się z personelem medycznym

 Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami.

 

 

Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19