Szanowni Państwo!
Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej działając na podstawie art. & 14 punkt 1 Statutu zwołuje na dzień 14 listopada 2019 roku Walne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, które odbędzie się w godz. 19.40 – 20.40 na XI Sympozjum „Biofilm w patogenezie zakażeń w Hotelu Verde Montana W Kudowie Zdrój.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków (&14 punkt 4 Statutu). Wszelka dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Towarzystwa (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu). Jednocześnie przypominamy o obowiązku wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 złotych i ewentualnym uzupełnieniu zaległych wpłat oraz dziękujemy wszystkim, którzy opłacają swoje składki terminowo. Porządek obrad oraz stosowne sprawozdania za rok 2018 znajdą Państwo w plikach załączonych poniżej.
 
W imieniu Zarządu,
Prezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej,
prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska
 

Sprawozdanie z działalności TMK

za 2018 rok

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

za 2018 rok

Walne zebranie TMK

za 2018 rok dnia 14.11.2019