Informujemy, że dzięki wsparciu finansowemu firmy Polpharma Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej rozpoczęło projekt badawczy pt.

 

„Ocena wrażliwości na fosfomycynę szczepów bakterii izolowanych od hospitalizowanych pacjentów na terenie Dolnego Śląska”

 

Prowadzone badania, na dużej liczbie szczepów z udziałem rekomendowanej przez EUCAST i CLSI metody, pozwolą na określenie częstości izolacji szczepów wrażliwych na fosfomycynę w naszym regionie, jak i na ocenę przydatności, rutynowo stosowanych w laboratoriach, pasków wysyconych gradientem stężeń oraz metod automatycznych w uzyskiwaniu wiarygodnych wyników badań wrażliwości na fosfomycynę. Dzięki wykonanym badaniom i analizie uzyskanych wyników, poznamy dane epidemiologiczne na temat stopnia wrażliwości na fosfomycynę i możliwości jej stosowania w terapii empirycznej. Będziemy też mogli precyzyjniej określić jak duży błąd i czy na pewno niosą ze sobą oznaczenia wrażliwości na ten antybiotyk takimi metodami jak E-test czy systemem Phoenix w porównaniu do metody rozcieńczeń antybiotyku w agarze.