Praca Justyny Paleczny, absolwentki analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej, została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z dziedziny medycyny laboratoryjnej 2018.

Praca Ocena przydatności techniki Solid-Phase MicroExtraction do różnicowania między gronkowcami złocistymi opornymi i wrażliwymi na metycylinę napisana była pod okiem prof. Marzenny Bartoszewicz i dr Adama Junki. Badania prowadzone były w Katedrze Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, a także w Katedrze Bromatologii i Dietetyki.

Praca dotyczyła metabolomiki. Dowiedziono, ze profil lotnych metabolitów wydzielany przez bakterie jest charakterystyczny dla danego rodzaju drobnoustrojów. W swojej pracy mgr sprawdziłam czy na postawie różnic w profilach lotnych metabolitów jesteśmy w stanie odróżnić szczepy gronkowca zlocistego wrażliwego na działanie metycylinę od szczepów opornych na ten antybiotyk. W tym celu wykorzystałam nowa metodę: Solid Phase MicroExtraction. SPME jest metodą szybką, tanią, a aparat jest prosty w obsłudze. W dzisiejszych metodach wykorzystywanych do diagnostyki sepsy czas oczekiwania na wynik wraz z antybiogramem to nawet 72 godziny. Metoda SPME może pozwolić na skrócić ten czas do 2 godzin od pobrania materiału. Szybsza diagnoza zmniejsza ryzyko zgonu pacjenta oraz ogranicza stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, które przyczyniają się do wzrostu odporności na te leki.

Obecnie Justyna Paleczny kontynuuje naukę na studiach doktoranckich, również w Katedrze Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Justyną Paleczny:

Justyna Paleczny