O nas

We Wrocławiu w 2003 roku zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej. Celem TMK jest przede wszystkim działalność naukowa i edukacyjna prowadząca do integracji mikrobiologii jako nauki podstawowej z klinicznymi naukami medycznymi. Nasze działania mają na celu pełną współpracę z obecnie działającymi organizacjami np. z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych i Polskim Towarzystwem Mikrobiologów. Mamy jednak zamiar skupić się głównie na zagadnieniach związanych z medycyną, szerzeniem wiedzy na temat jakości w klinicznych badaniach mikrobiologicznych, właściwej współpracy mikrobiologów z klinicystami pozwalającej na lepsze wykorzystanie badań mikrobiologicznych w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. 

Celem naszym jest więc jak najlepsze przygotowanie polskich laboratoriów diagnostyki medycznej do nowych warunków. Zorganizowaliśmy już kilka krajowych i międzynarodowych konferencji oraz wiele szkoleń na tematy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń, tworzeniem biofilmu przez drobnoustroje, systemami jakości w diagnostyce medycznej i innymi niezwykle aktualnymi zagadnieniami z mikrobiologii klinicznej. Były to między innymi:

  • Międzynarodowe Sympozjum „Wielkie Postacie Nauki z Wrocławia – Mikrobiologia i Serologia od Hirszfelda do dzisiaj”, które odbyło się w dniach 8-9 września 2004 we Wrocławiu w związku z uczczeniem 50 rocznicy śmierci Prof. Ludwika Hirszfelda.
  • Od 2007 roku organizujemy cykl Ogólnopolskich Sympozjów Naukowych pod wspólnym tytułem „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń.”

Zarząd Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej

Prezes Zarządu

prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska

Wiceprezes Zarządu

prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz

Sekretarz

dr n. med. Beata Mączyńska

Członkowie Zarządu

prof. dr hab. n. med. Irena Choroszy-Król
dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal