ZAPROSZENIE

Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej

 oraz

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
i Parazytologii

Serdecznie zapraszają wszystkie osoby zainteresowane do udziału w sympozjum

 

Nowe aspekty użycia aminoglikozydów w leczeniu zakażeń

 

Sympozjum odbędzie się 17 grudnia 2014 r. o godz. 12.00

w Sali Seminaryjnej Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, budynek 2 (parter)

 

 

Program sympozjum:

 

12.00-12.50

Dr Adam Junka

Zapalenia kości i wpływ bakterii na ich strukturę budulcowąhydroksyapatyt

12.50-13.40

Dr Beata Mączyńska – Aminoglikozydy

mechanizm działania, oporność bakterii i ich rola we współczesnej terapii zakażeń

13.40-14.20

Mgr inż. Anna Secewicz

Nowe badania dotyczące miejscowego działania aminoglikozydów na biofilm bakteryjny tworzony w zapaleniach kości

14.20-14.35

Dyskusja i zakończenie sympozjum

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, konieczna rejestracja przez
e-mail: beata.maczynska@umed.wroc.pl