Szanowni Autorzy, Drodzy Czytelnicy!

z wielką radością i satysfakcją zawiadamiamy, że zgodnie z wynikami aktualnej oceny czasopism naukowych MNiSzW, opublikowaną dniu 17 grudnia 2013, dwumiesięcznik „Forum Zakażeń” uzyskał sumaryczną ocenę 4 punktów za publikację pracy w naszym czasopiśmie.

Dziękujemy Autorom, Czytelnikom za zaufanie i dotychczasową współpracę.

Naszym celem jest stałe dążenie do podwyższania standardów jakości naukowej pisma, ale to Państwo, Szanowni Autorzy, kształtują tę jakość, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Redakcja i Wydawca