Dwumiesięcznik Forum Zakażeń

Dwumiesięcznik „Forum Zakażeń” to oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”, które uzyskało 5 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2015 rok.

Honorowy patronat nad czasopismem objęli:

  • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
  • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
  • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
  • Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej
  • Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
  • Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS
  • Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa 

Nasze czasopismo medyczne to dwumiesięcznik ujmujący w swoich treściach problematykę szeroko pojętego zagadnienia jakim są zakażenia. Dzięki interdyscyplinarności czasopisma artykuły w nim zawarte przedstawiają obszerną wiedzę na temat zakażeń, które wciąż stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny.

Doświadczenie specjalistów różnych dziedzin medycznych pozwala nam przekazać Państwu w „Forum Zakażeń” szeroką wiedzę o rodzajach zakażeń, poczynając od tych dobrze znanych, jak zwykłe przeziębienia, do tych o najbardziej agresywnej formie, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie wsierdzia wywoływane przez bakterie i wirusy.

Nasza współpraca z gronem utalentowanych lekarzy, którzy na co dzień zmagają się z problematyką zakażeń obfituje w interesujące prace naukowe, mające na celu zaprezentowanie kluczowych wytycznych dotyczących postępowania, przedstawienie poglądów na temat zjawisk wywołanych przez różne postacie zakażeń oraz metod ich leczenia.

„Forum Zakażeń” towarzyszy jako patron medialny sympozjom naukowym organizowanym przez TMK a egzemplarze pisma trafiają bezpłatnie do członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej w ramach składki członkowskiej.

Zapraszamy do współpracy na łamach czasopisma!

Redakcja „Forum Zakażeń”

Strona internetowa czasopisma:

Skontaktuj się z redakcją „Forum Zakażeń”

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler 
Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel. 71 733 23 10
andrzej.kubler@umed.wroc.pl

Redaktor Naczelny

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr n. med. Beata Mączyńska
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Sekretarz Redakcji

dr hab. n. med. Adam Junka
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Konsultant ds. statystyki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tukiendorf
Pracownia Biostatystyki Klinicznej Zakład Radioterapii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
a.tukiendorf@po.opole.pl

Dział SEPSIS

Redaktor Zarządzający Działem

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel. 71 733 23 10
andrzej.kubler@umed.wroc.pl

Redaktor Działu
dr hab. n. med. Waldemar Goździk, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel.: 71 733 23 10
waldemar.gozdzik@umed.wroc.pl

Redaktor Działu
dr hab. n. med. Marzena Zielińska
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel.: 71 733 23 62
marzena.zielinska@umed.wroc.pl

Redaktor Działu
dr hab. n. med. Barbara Adamik
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel.: 71 733 23 50
barbara.adamik@umed.wroc.pl