Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt przedstawić Państwu szczegółowy program merytoryczny XI Ogólnopolskiego Sympozjum z cyklu: Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń.

 

 

XI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
z cyklu: Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń

14-16 listopada 2019 Kudowa Zdrój, Hotel Verde Montana

Organizator: Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej,
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu

 

 

Czwartek 14.11.2019

Uroczyste rozpoczęcie Sympozjum
16.00-16.45 Dr n. farm. Jarosław Woroń – Wykład inauguracyjny – Problemy współczesnej
antybiotykoterapii zakażeń

16.45 – 18.00 Sesja I Diagnostyka i terapia w sepsie
Prowadzący sesje – Prof. Anna Przondo-Mordarska,
16.45 – 17.05 Prof. dr hab. Andrzej Kubler – Sepsa co nowego?
17.05 – 17.25 Dr n. med. Jakub Śmiechowicz – Projekt rejestru sepsy – czy to jest realne?
17.25 – 17.45 Dr hab. n. med. Barbara Adamik – Endotoksemia w sepsie
17.45 – 18.00 Dyskusja

18.00 – 19.10 Sesja II Biofilm co nowego?
Prowadzący sesje – Prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny
18.00 – 18.20 Prof. dr hab. Beata Sadowska – Przeciwbiofilmowe działanie biosurfaktantów – za i przeciw
18.20 – 18.40 Prof. dr hab. Barbara Różalska – Potencjał przeciwbiofilmowy czynników naturalnych makroorganizmu
18.40 – 19.00 Prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny- Biofilm archeonów i znaczenie tych drobnoustrojów dla zdrowia człowieka.
19.00 – 19.20 Dr n. med. Krzysztof Szufnarowski – Fagoterapia w leczeniu zakażeń
19.20 – 19.30 Dyskusja

19.30 – 20.00 Walne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej

Piątek 15.11.2019

9.00 – 10.00 Sesja III Sesja dla Młodych Naukowców
(po 7 min + 2 min dyskusja) wystąpienia (konkurs)

10.00 -11.30 Sesja IV Postępy w diagnostyce zakażeń
Prowadzący sesje – Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek
10.00 – 10.20 Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek – Kiedy konieczna jest diagnostyka mikrobiologiczna?
10.20 – 10.40 Dr hab. n. med. Adam Junka – Konieczność implementacji nowych protokołów badawczych w analizach biofilmów in vitro
10.40 – 11.00 Mgr Danuta Pawlik – Diagnostyka mikrobiologiczna podstawą raportów epidemiologicznych
11.00 – 11.20 Mgr Elżbieta Ochman – Diagnostyka grzybicy – Candida auris
11.20 – 11. 30 Dyskusja

11.30-12.00 przerwa

12.00-14.00 Sesja V Pacjent z raną – podejście interdyscyplinarne
Prowadzący sesje – Dr nauk med. Beata Kowalska – Krochmal
12.00 – 12.20 Dr n. med. Beata Kowalska – Krochmal – Znaczenie badań
mikrobiologicznych w ocenie pacjenta z raną
12.20 – 12.40 Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz prof. nadzw. – Biofilm w ranach – inteligentny przeciwnik
12.40 – 13.00 Dr n. med. Beata Mączyńska – Nosicielstwo gronkowców – procedury zapobiegające zakażeniom ran.
13.00 – 13.20 Dr n. med. Adam Domanasiewicz – Leczenie hiperbaryczne w zakażeniach
13.20 – 13.40 Dr hab. n. med. Anna Chrapusta – Kompleksowe podejście do pacjenta z raną oparzeniową
13.40 – 14.00 Dyskusja

14.00-15.30 Obiad

15.30-17.00 Sesja VI Antybiotykoterapia celowana
Prowadzący sesje – Prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
15.30 – 15.50 Prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska – Fangrat – Leczenie zakażeń
wywołanych przez Acinetobacter
15.50 – 16.10 Dr hab. n. med. Aleksander Deptuła – Dlaczego właśnie penicyliny?
16.10 – 16.30 Dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal – Dobór antybiotyku a wynik badania mikrobiologicznego.
16.30 – 16.45 Dr n. med. Piotr Walczak – Nośniki antybiotyków w ortopedii
16.45 – 17.00 Dr n. med. Beata Mączyńska – Miejscowe i ogólne leczenie zapaleń kości

17.00 – 18.50 Sesja VII Nieantybiotykowe strategie ograniczania zakażeń związanych z biofilmem
Prowadzący sesje – Prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
17.00 – 17.25 Prof. dr hab. med. Krzysztof Simon – Współczesne zagrożenia epidemiologiczne – choroby zakaźne w Polsce i na świecie
17.25 – 17.50 Dr n. med. Paweł Grzesiowski – Profilaktyka zakażeń HPV
17.50 – 18.10 Dr n. med. Grzegorz Krasowski – Profilaktyka i terapia zakażeń Pseudomonas w ranach
18.10 – 18.30 Dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach –  Nadzór nad tworzeniem biofilmu u pacjentek ginekologicznych i położnic w profilaktyce zakażeń w okresie około-operacyjnym i okołoporodowym
18.30 – 18.50 Mgr Zuzanna Konrady – Zapobiegania zakażeniom Cl. difficile
18.50 – 19.00 Dyskusja

Sobota 16.11.2019

9.00 – 10.00 Sesja VIII Biomateriały w inwazyjnych procedurach
Prowadzący sesje – Dr hab. nauk med. Marzenna Bartoszewicz prof. nadzw
9.00 – 9.15 Mgr Ewa Woytoń – Procedura monitorowania dojścia naczyniowego
9.15 – 9.30 Dr n. o zdr. Krystyna Paszko – Monitorowanie cewników moczowych
9.30 – 9.45 Dr hab. nauk med. Marzenna Bartoszewicz prof. nadzw. – Ograniczanie kolonizacji cewników moczowych
9.45 – 10.00 Dyskusja

10.00 Prof. dr hab. Anna Przondo Mordarska – Podsumowanie i oficjalne zakończenie Sympozjum