Redakcja

Marzenna Bartoszewicz | Redaktor Naczelny

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17 redakcja@forumzakazen.pl


Beata Kowalska-Krochmal | Zastępca Redaktora Naczelnego

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17 redakcja@forumzakazen.pl


Beata Mączyńska | Zastępca Redaktora Naczelnego

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17 redakcja@forumzakazen.pl


Adam Junka | Sekretarz Redakcji

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17 redakcja@forumzakazen.pl


Andrzej Tukiendorf | Konsultant ds. statystyki

Pracownia Biostatystyki Klinicznej Zakład Radioterapii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice a.tukiendorf@po.opole.pl


 

 

Rada naukowa

Anna Chrapusta, Kraków
Adam Domanasiewicz, Trzebnica
Stefania Giedrys-Kalemba, Szczecin
Andrzej Gładysz, Wrocław
Grażyna Gościniak, Wrocław
Andrzej Horban, Warszawa
Jacek Imiela, Warszawa
Andrzej Jankowski, Poznań
Arkadiusz Jawień, Bydgoszcz

Mariusz Kózka, Kraków
Tomasz Kręcicki, Wrocław
Wojciech Kustrzycki, Wrocław
Krzysztof Kuszewski, Warszawa
Sławomir Majewski, Warszawa
Joanna Narbutt, Łódź
Marek Pertkiewicz, Warszawa
Georg Peters, Münster
Tadeusz Płusa, Warszawa

Anna Przondo-Mordarska, Wrocław
Stefan Sajdak, Poznań
Krzysztof Simon, Wrocław
Andrzej Steciwko, Wrocław
Maria T. Szewczyk, Bydgoszcz
Maciej Wilczak, Poznań
Wojciech Witkiewicz, Wrocław
Marzena Zielińska, Wrocław